افتتاح نمایندگی پاپیا طب در آبادان

۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۳ اسفند در ساعت ۰۵:۴۵ ب.ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع شهروندان محترم شهر آبادان میرساند نمایندگی پاپیا در شهر آبادان افتتاح شد

شهروند محترم می

اخطار
خیر
بله