در کار و پیاده روی روزانه سلامت پاهای خود را جدی بگیریم

۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن در ساعت ۰۸:۱۵ ب.ظ

پا عضوی از بدن است که نقش اساسی در سلامتی بدن ایفا می کند و در طول روز فشارها و نیروهای زیادی از طریق پاها به مفاصل زانو، لگن و ستون فقرات منتقل می شود.

در صورت استفاده از کفش های نامناسب،پای شما آسیب دیده و باعث درد، لنگیدن و فشارهای نامناسب روی مفاصل زانو، لگن و ستون فقرات می

اخطار
خیر
بله